Trzoda

 
Najbardziej popularne silosy paszowe dla trzody:

Silosy te idealnie sprawdzają się przy mniejszych gospodarstwach kupujących gotową paszę lub

produkujących paszę we własnym zakresie.

Silos paszowy 25t wyśmienicie sprawdza się na większych fermach kupujących paszę. Silos ten

umożliwia zamawianie transportów cało samochodowych, dzięki czemu można negocjować ceny

paszy.

Silosy te idealnie sprawdzają się przy mniejszych gospodarstwach kupujących gotową paszę lub

produkujących paszę we własnym zakresie.

Silos paszowy 25t wyśmienicie sprawdza się na większych fermach kupujących paszę. Silos ten

umożliwia zamawianie transportów cało samochodowych, dzięki czemu można negocjować ceny

paszy.

Silosy te idealnie sprawdzają się przy mniejszych gospodarstwach kupujących gotową paszę lub

produkujących paszę we własnym zakresie.

Silos paszowy 25t wyśmienicie sprawdza się na większych fermach kupujących paszę. Silos ten

umożliwia zamawianie transportów cało samochodowych, dzięki czemu można negocjować ceny

paszy.

Służy do załadunku paszy/ zboża do silosu przy pomocy montowanej na stałe w silosie ukośnej rury załadowczej. Żmijka jest odczepiana od silosu i może służyć do załadunku kilku silosów

Silosy AGOS są bardzo popularne przy projektach farmerskich mieszalni pasz.  Najczęściej montujemy silosy lejowe  4 x 100t z przeznaczeniem na zboża i silos 32t na śrutę sojową, rzepakową lub otręby.