Do pobrania

 
Rysunki techniczne silosów paszowych AGOS

Rysunki silosów paszowych AGOS

Rysunki płyt fundamentowych silosów paszowych AGOS

Baza modeli 3D silosów paszowych AGOS

Procedura administracyjna

Informacje o procedurze administracyjnej

Wzór zgłoszenia budowy silosu AGOS (PB-2)

do 15,00 m wysokości i 
do 250,00 m3 pojemności

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę silosu AGOS (PB-1)

powyżej 15,00 m wysokości i
powyżej 250,00 m3 pojemności

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Wzór informacji uzupełniającej  do formularzy PB-1 i PB-2

Ogólne warunki zamówienia

Dla projektanta

Wzór projektu budowlanego na pozwolenie na budowę.

Dokumentacja techniczna silosów paszowych AGOS:

– strona tytułowa

– opis techniczny 

– rysunki techniczne

– baza modeli 2D/3D silosów paszowych AGOS 

Instrukcja obsługi | Karta techniczna

Silos paszowy AGOS – instrukcja obsługi

Silos paszowy AGOS – karta techniczna

Certyfikaty i opinie

Oświadczenie o klasie bezpieczeństwa pożarowego – R30

Opinia ppoż.

Deklaracja CE

W celu uzyskania dostępu do zakładki
Dla projektanta oraz Certyfikaty i opinie 
wymagany jest kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta 
tel.: 95 741 16 27

Katalogi do pobrania

Katalog produktów
silosy paszowe

Katalog realizacji
silosy paszowe

Poradnik inwestora
Jak uzyskać pozwolenie na budowę silosu?