Przemysł

 

Najbardziej popularne silosy paszowe dla przemysłu:

Silos paszowy 2 x 25t

Silos paszowy 3 x 25t jeden z turbożmijką do załadunku zboża

Silos paszowy 2 x 27t

Silos paszowy 3 x 27t jeden z turbożmijką do załadunku zboża

Dozownik zboża do dozowania pszenicy do paszy generuję oszczędności na paszy do 40 000 zł na rzucie indyka i do 8000 zł na rzucie kurczaka. Dodatkowo do dozownika polecamy zasobniki do zboża 700 – 2400 kg , tak aby można dosypywać zboże bez dostawiania dodatkowego silosu.

Rozwiązanie stosowane w przemysłowych mieszalniach pasz do załadunku co najmniej 4 silosów. 

Montowana na stałe pod silosem do rozładunku silosu na wóz paszowy lub przyczepę. Metalowy kosz i mocowanie na linkach zapewnia stabilność konstrukcji i odporność na uszkodzenia. 

Służy do załadunku paszy/ zboża do silosu przy pomocy montowanej na stałe w silosie ukośnej rury załadowczej. Żmijka jest odczepiana od silosu i może służyć do załadunku kilku silosów

Silosy AGOS są bardzo popularne przy projektach farmerskich mieszalni pasz.  Najczęściej montujemy silosy lejowe  4 x 100t z przeznaczeniem na zboża i silos 32t na śrutę sojową, rzepakową lub otręby.