Drób

 
Najbardziej popularne silosy paszowe dla drobiu:

Indyki

Najczęściej dzisiaj wybierane są silosy 2 x 25t , dzięki czemu możemy zamawiać cały samochód paszy

Silosy 25t  często ustawiane są po 3 szt. w celu dozowania zboża do paszy. Dwa silosy służą do paszy, a trzeci silos na zboże ładowany jest Turbożmijką 17 t/h.

Do dodawania zboża polecamy nasz dozownik do dozowania zboża z dokładnością 1 – 3 %.

Przy średniej wielkości obiektach idealnie sprawdzą się silosy paszowe 2 x 20t , które dają dużą elastyczność w zamawianiu paszy

 

 

Silos paszowy 3x25t jeden z turbożmijką do załadunku zboża

Służy do załadunku paszy/ zboża do silosu przy pomocy montowanej na stałe w silosie ukośnej rury załadowczej. Żmijka jest odczepiana od silosu i może służyć do załadunku kilku silosów

Brojlery

Silos paszowy 2x 25t 1 x 17t z turbożmijką do załadunku zboża

Służy do załadunku paszy/ zboża do silosu przy pomocy montowanej na stałe w silosie ukośnej rury załadowczej. Żmijka jest odczepiana od silosu i może służyć do załadunku kilku silosów

Silosy AGOS są bardzo popularne przy projektach farmerskich mieszalni pasz.  Najczęściej montujemy silosy lejowe  4 x 100t z przeznaczeniem na zboża i silos 32t na śrutę sojową, rzepakową lub otręby. 

Kaczki

Służy do załadunku paszy/ zboża do silosu przy pomocy montowanej na stałe w silosie ukośnej rury załadowczej. Żmijka jest odczepiana od silosu i może służyć do załadunku kilku silosów

Gęsi

Służy do załadunku paszy/ zboża do silosu przy pomocy montowanej na stałe w silosie ukośnej rury załadowczej. Żmijka jest odczepiana od silosu i może służyć do załadunku kilku silosów