Bydło

 
Najbardziej popularne silosy paszowe dla bydła:

Większe silosy nie są potrzebne, ze względu na małe zużycie paszy przy karmieniu krów.

Większe silosy nie są potrzebne, ze względu na małe zużycie paszy przy karmieniu krów.

Większe silosy nie są potrzebne, ze względu na małe zużycie paszy przy karmieniu krów.

Montowana na stałe pod silosem do rozładunku silosu na wóz paszowy lub przyczepę. Metalowy kosz i mocowanie na linkach zapewnia stabilność konstrukcji i odporność na uszkodzenia.