Bydło

 
Najbardziej popularne silosy paszowe dla bydła:
Silosy paszowe 3t

Silos paszowy 2 x 3t

Silos paszowy 3 x 3t jeden z turbożmijką do załadunku zboża

Silosy paszowe 5t

Silos paszowy 2 x 5t

Silos paszowy 3 x 5t jeden z turbożmijką do załadunku zboża

Dozownik zboża do dozowania pszenicy do paszy generuję oszczędności na paszy do 40 000 zł na rzucie indyka i do 8000 zł na rzucie kurczaka. Dodatkowo do dozownika polecamy zasobniki do zboża 700 – 2400 kg , tak aby można dosypywać zboże bez dostawiania dodatkowego silosu.

Silosy paszowe 8t

Silos paszowy 2 x 8t