Logowanie
slide3                     slide66 slide44 slide55 slide22

„Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Nabór potrwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Modernizacji gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020.
Planowany nabór od 31.03.2016 do 29.04.2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach pod-działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na inwestycje związane z:

– rozwojem produkcji prosiąt (dofinansowanie wynosi maksymalnie 900 tys. zł);

– rozwojem produkcji mleka krowiego – (dofinansowanie może wynieść 500 tys. zł);

– rozwojem produkcji bydła mięsnego – (dofinansowanie może wynieść 500 tys. zł);

– racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach (maksymalnie dofinansowanie będzie wynosić 200 tys. zł).

Więcej informacji na stronie: http://www.farmer.pl/

Kontakt.

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt:

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o ofertach?

Czy wiesz, że?

Mamy 20 lat doświadczenia w produkcji silosów. Jesteśmy pierwszym producentem silosów paszowych w Polsce i codziennie dążymy do jak najlepszego zaspokojania potrzeb naszych klientów

Agos Group